Image placeholder

Được thành lập từ 2011 cho tới nay chúng tôi đã chung tay hoàn thiện gần 1000 ngôi nhà trao tay tới các hộ gia đình khó khăn trên khắp Việt Nam.

Được thành lập từ 2011 cho tới nay chúng tôi đã chung tay hoàn thiện gần 1000 ngôi nhà trao tay tới các hộ gia đình khó khăn trên khắp Việt Nam.

Được thành lập từ 2011 cho tới nay chúng tôi đã chung tay hoàn thiện gần 1000 ngôi nhà trao tay tới các hộ gia đình khó khăn trên khắp Việt Nam.

Được thành lập từ 2011 cho tới nay chúng tôi đã chung tay hoàn thiện gần 1000 ngôi nhà trao tay tới các hộ gia đình khó khăn trên khắp Việt Nam.

Người sáng lập

Image placeholder

Ms Lê Ngọc

CEO

Là người đặt nền móng đầu tiên cũng như đã dẫn dắt tổ chức đạt được những thành tựu to lớn từ khi mới thành lập.

Image placeholder

Ms Lee

Leader

Là người đặt nền móng đầu tiên cũng như đã dẫn dắt tổ chức đạt được những thành tựu to lớn từ khi mới thành lập.

Image placeholder

Mr Anh Đức

Leader

Là người đặt nền móng đầu tiên cũng như đã dẫn dắt tổ chức đạt được những thành tựu to lớn từ khi mới thành lập.

Image placeholder

Mr Lê Hải

Leader

Là người đặt nền móng đầu tiên cũng như đã dẫn dắt tổ chức đạt được những thành tựu to lớn từ khi mới thành lập.

Sứ mệnh

Tôi hạnh phúc mỗi ngày vì công việc này vì đóng góp được điều có ích cho xã hội tốt đẹp hơn.

Xem thêm

Tầm nhìn

Tôi hạnh phúc mỗi ngày vì công việc này vì đóng góp được điều có ích cho xã hội tốt đẹp hơn.

Xem thêm

Nhiệm vụ

Tôi hạnh phúc mỗi ngày vì công việc này vì đóng góp được điều có ích cho xã hội tốt đẹp hơn.

Xem thêm